Stebo S.r.l

Plastificering

Stebo udmærker sig ved at have den i branchen nok højeste tekniske indsigt i problemstillinger omkring performance, slid og korrosion i og omkring plastificeringsdele. Dertil kommer at de råder over testfaciliteter til test af plastmaterialer, samt har stor erfaring i hvilke designs og materialer, der kan anvendes til snekker og cylindre m.v., samt egner sig bedst til en plastificeringsopgave.

Stebo råder over store kapaciteter til at håndtere og fremstille plastificeringsdele med diametre på op til Ø 300 mm og i 6 meters længde, - og dette i specialmetaller som nitrer-hærdet stållegeringer, bi-metal legeringer og sintermetal legeringer tilpasset plastificeringens slidbillede.